TITLE

DESCRIPTION

lu Brindisi allu Mieru – Ristorante Villa Excelsa Sannicola

Della cena sociale del 26 aprile organizzata dalla Confraternita del Pampascione Salentino in occasione della Santa Pasqua (passata), ricorderemo senza dubbio, la generosità del menù proposto da “lu Minu“, giovane proprietario del Ristorante tipico Villa Excelsa di Sannicola.

Buoni gli antipasti, deliziosi gli gnocchetti con cozze e fagioli, ottimi i maritati con sugo e ricotta schiante. Tripudio di secondi con assaggi di spezzatu, pezzetti di cavallo al sugo e mboti rrustuti.

Su tutti la splendida interpretazione del dottore Lucio Pedaci in “lu Brindisi allu Mieru” che allieta la serata.

Quannu se ‘mprossima
lu tiempu giustu
ca l’ua s’ha cojere
pe’ fare mustu,

me sentu n’autru,
meno pensusu,
ca puru lu spiritu
se minte susu.

Visciu dhri ràppuli
comu lampiuni,
beddhri ca pennene
de li cippuni,

a mie me mintene
tanta ‘llegria
e poi se scazzica
la fantasia.

Però, aggiu essere
Propriu sincero,
comu nu furmine
pensu allu mieru.

Cu dicu trapule
ieu nu me fitu
lu mieru a ‘gni ebrica
l’aggiu graditu.

Quannu stau ‘n taula
ci nu lu visciu
me sentu perdere,
cusì me crisciu.

Ma quannu, ecculu,
iddhru cumpare,
tannu ieu secutu
a raggiunare.

O russu, o niuru,
rusatu o iancu,
nu fazzu carculu
nu vardu mancu;

de ‘ntra lu trufulu
o de l’ursulu,
comu ‘na bibita
ieu me lu sculu.

O friscu o cautu
casu nu fazzu,
‘nu quintu a vippata
ieu me lu cazzu.

Dopu, nu critene,
suntu cchiu sveiu,
me pare, l’organi
ca vannu meiu.

Lu mieru è tonicu
nun c’è l’ucuale,
perciò, dicimulu,
ca è ‘ssenziale.

Te dane carica
pe centumila,
te senti lettricu
comu na pila;

te senti foricu
cu doi bicchieri,
cu quattro, sinnucu
o cavalieri,

cu cinque, ‘ntrepidu
eroe de guerra,
cu sei và ssetate
ca spicci ‘nterra!

Anzi, rrimanite
ssettatu o stisu,
ca ci voi t’ausi
tannu è lu risu:

la terra cotula
sutta li peti,
ogni cosa tremula
nun c’è rimeti.

Ci sinti timitu
basta nu ‘ssaggiu
e vidi ca venene
forza e curaggiu.

Ci sinti povuru
de lingua, bivi
e comu Sègneri
cu parli ‘rrivi.

Ci pe’ le fimmene
nu mutu senti,
de mieru ‘ncasciate
faci purtenti.

Ci poi te capita
cu stai pe’ misi
(tuttu po’ essere)
senza turnisi,

cu nu te vegnene
fiacchi pinsieri,
tiempu nu perdere
piia lu bicchieri,

de mieru inchilu,
de quiddrhu siccu,
a ‘ncorpu calalu
diventi riccu!

Quantu sta predicu
nu n’è misteru,
perciò, nu brinnisi
fazzu allu mieru.

Diventa FAN

sottoscrivi Feed RSS della Confraternita del Pampascione Salentino

Pubblicità

© Copyright 2017 by Confraternita del Pampascione Salentino Alezio